Ivana Smolić

Ivana Smolić

Obrazovanje:

  • 2016. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  • 2020. Položila Pravosudni ispit
  • 2016. ERASMUS razmjenski student, Law Department of the University of Wroclaw (Wroclaw, Poljska)

Profesionalno iskustvo:

  • 2017. – 2018. – odvjetnički vježbenik kod odvjetnice Lade Oštarić-Vuković
  • 2018. – 2021. – odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hanžeković & partneri d.o.o.
  • 2021. – odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Gugić & Kovačić d.o.o.

Jezici:

  • Engleski
  • Hrvatski

Područje prava:

  • Građansko pravo, radno pravo, parnični postupci, naknada štete

Kontakt

  • IVANA SMOLIĆ: ivana.smolic@odgkk.com