Martina Čelica

Martina Čelica

Obrazovanje:

 • 2010. god. Erasmus program na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Tilburgu
 • 2011. god. diplomirala na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. god. položila pravosudni ispit
 • 2020. god. LL.M. International Business Law na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u Tilburgu

Profesionalno iskustvo:

 • 2014. – 2016. god. odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Danila Gregovića i Barbare Sočo
 • 2017. god. sudska savjetnica na Trgovačkom sudu u Zadru
 • 2017. god. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Šavorić & Partneri d.o.o.
 • 2017. -2020. god. – odvjetnica u Odvjetničkom društvu Šavorić & Partneri d.o.o.
 • 2020. god – odvjetnica u Odvjetničkom društvu Gugić, Kovačić & Krivić d.o.o.

Jezici:

 • Hrvatski
 • Engleski
 • Francuski

Područje prava:

 • pravo društava, trgovačko pravo, građansko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, pravo
  tržišnog natjecanja

Kontakt

 • Martina Čelica: martina.celica@odgkk.com