NIKOLINA SERTIĆ

Nikolina Sertić

Obrazovanje

  • 2009. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 2011. Cambridge English Exam: Legal (International Legal English Certificat)
  • 2012. Položila Pravosudni ispit

Profesionalno iskustvo

  • od 2010. g. zaposlena u Odvjetničkom društvu Gugić & Kovačić d.o.o.
  • od 2013. g. odvjetnica u Odvjetničkom društvu Gugić & Kovačić d.o.o.

Jezici

  • Hrvatski
  • Engleski

Područje rada

  • Trgovačko pravo, građansko pravo, radno pravo, parnični postupci i postupci prisilne naplate

Kontakt

  • NIKOLINA SERTIĆ: nikolina.vukasovic@odgkk.com