Pravne usluge

Pravo društava
 • statusne promjene
 • statusna pitanja
 • preuzimanja/spajanja
 • identifikacija i kontrola rizika
 • dubinske pravne analize
 • zajednička ulaganja
 • likvidacije
Trgovačko pravo
 • zastupanja društava
 • ugovorno pravo
 • regulatorna pitanja
 • usklađenost
 • naplata
Sporovi
 • sudski sporovi (parnični i izvanparnični)
 • arbitražni postupci
 • medijacija (mirenje)
 • prisilna naplata (ovrha)
Upravni postupci
 • postupci pred upravnim tijelima
 • postupci pred upravnim sudovima
Stečajni postupci
 • postupci predstečajnih nagodbi
 • zastupanje vjerovnika/dužnika
 • pravna suradnja sa društvom u stečaju
 • preustroj stečajnog dužnika

Radno pravo
 • radni sporovi
 • planovi restrukturiranja i zbrinjavanja viška radnika
 • ugovori o radu i managerski ugovori
 • izrada pravilnika o radu i radno-pravne dokumentacije društva
 • ishođenje radnih dozvola
Stvarno pravo i pravo vlasništva
 • status nekretnina
 • stjecanje i prodaje nekretnina
 • zakup /najam
Kazneno pravo
 • iniciranje kaznenih progona/postupaka
 •  zastupanje u kaznenim postupcima radi gospodarskih kaznenih djela
Prekršajno pravo
 • iniciranje prekršajnih postupaka
 • zaštita
 • zastupanje
Javna nabava
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u sudskim postupcima radi povrede Zakona o javnoj nabavi
 • Pravno savjetovanje ponuditelja u postupcima javne nabave za robe i usluge
 • Zastupanje u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za javnu nabavu