Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, NN 106/2018