Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 114/23.)